JOB, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, UDSTATIONERING

Universitetsansatte slipper for dansk skat

Flag 13-12-15 ~Et minuts læsning · 121 ord

Hvis en dansker er udstationeret i England af et dansk universitet, som vedkommende også får sin løn fra, så er den pågældende skattepligtig i England, selv om lønnen altså kommer fra Danmark. Det har Landsskatteretten fastslået.

Tommelfingerreglen er ellers, at offentligt ansatte i Danmark betaler skat i Danmark, mens de er udstationeret. Men det kan en dobbeltbeskatningsoverenskomst overtrumfe, og det er præcis, hvad den gør i dette tilfælde.

Af dobbeltbesatningsaftalen mellem Danmark og Storbritannien fremgår, at du skal betale skat til Danmark, hvis du er udstationeret - og får udbetalt din løn - af en dansk myndighed. Men et universitet er ikke nogen myndighed. Derfor overfor beskatningsretten i det pågældende tilfælde til England, fremgår det ifølge artiklen af afgørelsen fra Landsskatteretten.

Skribentmail: