BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT

Begrænset skattepligt blev underkendt

Flag 31-12-01 ~2 minutters læsning · 225 ord

En nordsjællandsk halvmilliardær med dækadresse i England har netop fået en dom for grov skattesvig på et år og tre måneders fængsel og en bøde på tre millioner kr. Nordsjællænderen blev underkendt i sin påstand om at være udlandsdansker med begrænset skattepligt til Danmark. I stedet betalte han så den langt lavere skat i England.

Et af de krav, han skal opfylde for at få begrænset skattepligt, er fravær fra Danmark i mindst 180 dage om året. Det mente halvmilliardæren, at han levede op til ved at bo på en adresse i London, men beboerne i ejendommen genkendte ham ikke på et fotografi. Den dømtes moder disponerede over den pågældende ejendom, men hun boede ikke i den, og den dømte nordsjællænder har ikke haft indbo i det værelse, han efter eget udsagn har benyttet siden 1988.

Derimod er han ofte set på Østerbro i København, hvor han boede med sin mere end 80 år gamle mor, og på den fashionable Kystvej i Hornbæk, hvor han i 1993 købte et sommerhus for tre millioner kr. Desuden købte han i 1990 sammen med sin samlever en villa i Danmark, hvor han betalte den kontante udbetaling og alle faste udgifter. Villaen stod i samleverens navn, men han fik i 1994 tinglyst en deklaration om, at hun kun kunne disponere over ejendommen med hans samtykke, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: