ghana (59)

Seneste poster om Ghana (land) - 59 i alt

Richardt Deleuran er eksporttekniker og MBA, og han er ansat ved Teamwork Family. Han har i en periode boet i Uganda ...

Kay H. Erle (afdød) var civilingeniør, og han var i en periode ansat ved MT Højgaard. Han boede i Ghana ...

Inge Lise Bech er speciallæge i kirurgi, og hun har i en periode været ansat ved Assens Sygehus ...

Suzette Knudsgaard, og hun er medejer af Moulin Bleu. Hun har i en periode boet i Etiopien (Addis Abeba området) ...

Anni Elkjær Olesen er cand.jur., og hun har i en periode været ansat ved Nordjyllands amt ...

Danmark er på vej til at indgå en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana, som hører til blandt de økonomiske løver i ...

Hej jeg er førtidspensionist Vil om det overhovedet er muligt at få sin pension derned ...

Svend Aage Larsen (afdød), og han var i en periode ansat ved ØK. Han boede i en periode i Ghana ...

Henrik Henriksen, og han har i en periode været ansat ved Damco. Han har i en periode boet i Togo (Lome området) ...

Karsten Stock Andresen (afdød) var HD i regnskabsvæsen, og han var i en periode ansat ved Royal Arctic Line ...

Lars Hansen er civilingeniør og master i projektledelse, og han er ansat ved Rambøll ...

B. Gelhede er forstkandidat, og han har i en periode været ansat ved Naturstyrelsen ...

Lars Bollerup er advokat, iværksætter og landmand, og han ejer Green Crop Farming. Han ejer firma i Ghana ...

Peter Jensen, og han har i en periode været ansat ved Carl Christensen. Han har tidligere boet i Ghana som voksen ...

Nadja Pass er cand.mag., selvstændig konsulent og forfatter, og hun er medejer af Borgerlyst.dk ...

Marieke Burgers er mag.art ...

Lars Elle er civilingeniør, og han ejer Common Sense Inc. (CSI). Han har i en periode boet i Ghana (Accra området) ...

Morten Bjørner, og han har i en periode været ansat ved Dansk Træforening ...

John Møller (afdød) var tidl. selvstændig, og han var i en periode ansat ved Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV) ...

Olav Jull Sørensen er cand.merc. og MBA, og han er ansat ved Aalborg Universitet ...

Benny Nielsen, og han ejer Beco Co.. Han bor i Ghana ...

I Ghana er der frit valg, hvis du f.eks. har brug for en tilladelse til at udvide produktionen i din virksomhed ...

Brian Muggeridge Andersen er forfatter, og han er ansat ved Investeringsfonden For Udviklingslande (IFU) ...

Jesper Bjørn Jeppesen, og han er ansat ved Fan Milk. Han bor i Ghana ...

Ole Blicher Olsen er ingeniør og civiløkonom, og han ejer OB Consult. Han har i en periode boet i Indien ...