baltikum (12)

Regioner
    Tomt søgeresultat
Seneste poster om Baltikum (land) - 12 i alt

Jesper R. Pedersen er MBA, og han er ansat ved FESCO Transportation Group. Han har i en periode boet i Rusland ...

Mens resten af EU fortsat hænger fast i økonomisk krise, er økonomien i de baltiske lande på vej frem ...

Estland, Letland og Litauen er de lande, som lige nu har klart den kraftigste vækst i EU ...

Jens Skrumsager Skau (afdød) var agronom, og han var i en periode ansat ved Dansk Erhvervsjordbrug ...

Hans Henrik Hoffmeyer, og han er ansat ved Getitcard. Han har tidligere boet i Baltikum som voksen ...

Torben Dixen Møller er brigadegeneral, og han er ansat ved Hjemmeværnet. Han har tidligere boet i Serbien () som voksen ...

Nye skatteregler, som har været gældende det seneste år, betyder, at danskere nu må genplacere en vis del af ...

Folk, der har købt jagtejendom i Baltikum inden for de seneste tre fire år, har tjent flere hundrede procent ...

Landbrugsavisen har for kort tid siden opgjort, at der findes i alt 400 danskejede landbrugsprojekter i udlandet ...

Et nystiftet ejendomsselskab, Baltic Property Trust A/S, vil købe investeringsejendomme i de tre baltiske lande, hvor ...