privattegnede pensioner privattegnede pensioner (59)

Seneste poster om privattegnede pensioner (emne) - 59 i alt

Skattecentret i Draguignan er begyndt at udsende såkaldte "propositions de rectification" vedrørende skatteårene 2011 og 2012 til skatteydere, der modtager danske ratepensioner, hvor centret henregner rent privattegnede danske ratepensioner som "pension, retraite, rente". ...

Den nye pensionstype aldersopsparing vil som hovedregel blive betragtet som en bankkonto, hvis du bor i udlandet og ...

Det franske finanslovsforslag for året 2014 indfører en forhøjet beskatning, der får betydning for privattegnede danske ratepensioner fra før 1998 ...

Hvis du gerne vil være fri for, at staten gennem hele dit liv gnaver lunser af din pensionsopsparing, så kan du med ...

Danske pensionister havde regnet med at skulle betale 38 pct ...

Selv om de danske politikere gennem tiden har spændt ben for, at danskere kan spare op til deres pension i udlandet, så ...

Tømrermester Jens Erik Pedersen og frontmedarbejder Jonna Petersen fra Randers kanten drømmer om at flytte til enten ...

Den danske skatteminister Kristian Jensen vil nu gøre alvor af den trussel, som han kom med i efteråret 2007 om at ...

Hvis du tager ophold i Kroatien, slipper du helt for at betale skat af løbende udbetalinger på en privat pension ...

Av. Det kommer til at koste dyrt at være dansker og have feriebolig i Frankrig fremover. Alt tyder nemlig på, at de skal til at betale ejendomsværdiskat af boligen. ...

Jo hurtigere en privat pension udbetales, desto mildere beskattes den af det spanske skattevæsen ...

Ligesom visse danske optikere giver større rabat på brillestel, jo ældre kunden er, tager det spanske skattevæsen også ...

Pensionsforvirring. Der er gået noget nær panik i danskere, der bor i Frankrig eller Spanien, eller som overvejer at flytte dertil. De frygter, at de fremover skal betale dansk skat. Men de ved endnu ikke præcis, hvordan de rammes. ...

Ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Kroatien og Danmark skal udbetalinger fra private pensionsopsparinger kun ...

EF dommen, som erklærer det ulovligt, at det danske skattevæsen kun vil acceptere fradrag for indbetaling af ...

Lett Advokatfirma > København (Revisor) har kompetencer inden for revisorer samt pension og anden opsparing, skatter og ...

Ifølge sidste uges EF dom er det ulovligt, når den danske stat ikke godkender fradrag for pensionsindbetalinger til ...

EF dommen om, at den danske stat ikke længere kun må give fradrag for pensionsindbetalinger til danske ...

Denne uges EF dom, som erklærer det ulovligt, at den danske stat ikke godtager fradrag på danskeres pensionsopsparinger ...

Gårsdagens dom fra EF domstolen om Danmarks forskelsbehandling af danske og udenlandske pensionsselskaber skaber ...

EF domstolens dom imod de danske regler om fradrag af pensionsindbetalinger kan i den sidste ende betyde en besparelse ...

Den danske skatteregel om, at fradrag til pensionsopsparing kun må trækkes fra i indkomsten på selvangivelsen, hvis ...

Regler om pension og arv er forskellige fra land til land, når det gælder boligkøb i udlandet. ...

Den danske regel om, at kun indbetalinger til pensionsordninger i danske pengeinstitutter er fradragsberettigede, er ...